Zapraszamy pracowników i doktorantów Instytutu do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Odbędzie się ono 7 listopada o godz. 11:00 w sali Owalnej Wydziału Biologii UAM i będzie prowadzone przez koordynatorów dyscyplin NCN.