Dr Lech Kaczmarek ze Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach znalazł się w zespole naukowców z UAM, który został nagrodzony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w kategorii osiągnięcia naukowo-techniczne za wydawnictwo „Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań”. Nagrodzonemu Zespołowi gratulujemy wyróżnienia!