W wiodącym czasopiśmie ornitologicznym Ibis ukazała się publikacja autorstwa pracowników Zakładu Ekologii Behawioralnej w składzie Paweł Szymański, Krzysztof Deoniziak, Katarzyna Łosak i Tomasz Osiejuk. To jedna z pierwszych na świecie prac pokazująca negatywny wpływ hałasu generowanego przez turbiny wiatrowe na śpiew ptaków. W badaniach wykorzystano naturalny eksperyment, umożliwiający porównanie zachowania skowronków bez obecności turbin, w obecności turbin ale jeszcze nie pracujących, i tych które już pracują i generują hałas. Wyniki pokazują, że hałas generowany przez turbiny powoduje zmiany w śpiewie ptaków, które zwiększają częstotliwość wydawanych dźwięków, a farmy wiatrowe wpływają negatywnie na środowisko akustyczne. Artykuł znalazł się jako pierwszy na liście Editor’s choice w ostatnim wydaniu czasopisma.

Pełna wersja artykułu: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12514/abstract