W nowym numerze New Phytologist artykuł Michała Bogdziewicza et al o roli katastrofalnych zdarzeń pogodowych na kształtowanie się lat nasiennych u drzew (pisaliśmy o tym wcześniej tutaj).
W tym samym numerze artykuł Tanentzap & Monks pozytywnie komentuje te badania.

https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/nph.15219