Od lat 90 XX w, w Zakładzie Ochrony Wód prowadzone są badania nad bioindykacyjną rolą małży z rodzaju Unio. W ramach grantu Environmental Protection Agency USA testowano wrażliwość szczeżui wielkiej Anodonta cygnea na różnego rodzaju zanieczyszczenia pojawiające się w wodach powierzchniowych. Efektem badań tych było wdrożenie systemu detekcji incydentalnych zanieczyszczeń wody w wodociągach poznańskich – Aquanet. Obecnie w ZOW pod kierunkiem dr hab. Piotra Klimaszyka prowadzone są badania nad wrażliwością kilku gatunków małży skójkowatych na nowe rodzaje zanieczyszczeń, które stwierdzane są w wodach.  O wykorzystaniu małży w monitorigu jakości wody i badaniach prowadzonych w Zakładzie Ochrony Wód wspomina artykuł opublikowany w lutowym wydaniu jednego z najpoczytniejszych periodyków biznesowych The Economist.