Badania prowadzone przez zespół 18 badaczy z 13 instytucji europejskich, w tym dr Przemysława Kurka z naszego Instytutu, miały na celu rozpoznanie sieci zależności między zespołem ptaków jedzących owoce soczyste, a roślinami w kontekście przenoszenia ich nasion między różnymi typami środowisk. Badania przeprowadzono na ogromną skalę: łącznie przebadano 949 interakcji między 46 gatunkami ptaków i 81 gatunkami roślin. Naukowcy odkryli, że tylko około jedna trzecia (35%) roślin z badanych miejsc jest roznoszona przez ptaki migrujące wiosną na północ. Natomiast zdecydowana większość (86%) roślin jest rozprzestrzeniana przez ptaki migrujące jesienią do cieplejszych obszarów. Ptaki o największym potencjale rozprzestrzeniania roślin europejskich do chłodniejszych szerokości geograficznych, to gatunki zimujące w środkowej i południowej Europie lub w Afryce Północnej (na północ od Sahary). Są to: rudziki, kapturki, kosy, śpiewaki, kwiczoły i paszkoty, które na kontynencie europejskim są na ogół bardzo pospolite i liczne.

Artykuł dostępny jest na stronie: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03665-2
Film opisujący wyniki badań: https://www.youtube.com/watch?v=HhHpHwIzsGM