Tym razem Leszek Rychlik i współautorzy z Portugalii (University of Lisbon) opublikowali w w Behavioral Ecology and Sociobiology artykuł o termoregulacji socjalnej u Crocidura russula. Przeanalizowali behawior i fizjologię grup zębiełków z zimy (aklimatyzowanych do 14°C) i lata (aklimatyzowanych do 24°C). Niezależnie od temperatury aklimatyzacji, wszyscy członkowie grup często przebywały w przytuleniu w tym samym schronieniu. Jednak tempo metabolizmu spoczynkowego zmniejszało się u zębiełków z zimy, a pozostawało stałe u zębiełków z lata w skupiskach z trzema lub więcej osobnikami. Temperatura ciała była również znacznie niższa i bardziej zróżnicowana u zębiełków z zimy. Ponadto zębiełki z zimy redukowały zapadanie w odrętwienia, a znacznie zwiększały spożycie pokarmu i masę swojego ciała. Wyniki sugerują, że temperatura miała niewielki wpływ na behawior przytulania się, ale duży na metabolizm, temperaturę ciała i przyjmowanie pokarmu u zębiełków wchodzących w interakcje socjalne. Toteż, oprócz oszczędności energii, termoregulacja socjalna zapewnia C. russula inne korzyści.

Artykuł jest dostępny tu: https://link.springer.com/article/10.1007/s00265-021-03072-7

wykres