21 grudnia 2021 roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) wyłoniła laureatów naboru do IV edycji Programu Bekker NAWA. W ramach tego flagowego programu NAWA w czasie pobytów – trwających od 3 do 24 miesięcy – Stypendyści będą mogli wspólnie z zagranicznymi uczonymi realizować projekty naukowe lub staże podoktorskie oraz rozwijać międzynarodową współpracę. W tegorocznej edycji konkursu zostało wyłonionych 176 laureatów spośród 507 kandydatów. Jednym z laureatów tegorocznego konkursu został doktorant Instytutu Biologii Środowiska UAM w Poznaniu mgr Michał Brzozowski, który wnioskował o stypendium wyjazdowe w grupie badawczej dr hab. Sabine Hilt w Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB) w Berlinie, gdzie od marca 2022 roku przez okres 8 miesięcy będzie brał udział w realizacji projektu pt. „Niższa biomasa peryfitonu po usunięciu ryb ułatwia odbudowę ramienic w oligo- i mezotroficznych jeziorach o umiarkowanej twardości wód”. Aplikacja doktoranta znalazła uznanie w oczach recenzentów i uzyskała bardzo wysoką ocenę 96,5 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania.