W piątek 20 maja odbyła się X Sesja Naukowa Instytutu Biologii Środowiska, na której zreferowano najciekawsze osiągnięcia naukowe ubiegłego roku, a doktoranci przedstawili postery. {link do programu}