Prodziekan WB prof. UAM dr hab. Beata Messyasz  (Zakład Hydrobiologii) 7 maja udzieliła wywiadu na temat nowego kierunku studiów: Biologia i Zdrowie Człowieka)
rozmowa o godzinie: 1:6:00
https://poznan.tvp.pl/37098315/07052018

Prof. UAM dr hab. Jerzy Michalik (Zakład Morfologii Zwierząt) 14 maja opowiedział o kleszczach.
rozmowa o godzinie: 00:46:11
http://poznan.tvp.pl/37195762/14052018

Dr Łukasz Grewling (Pracownia Aeropalinologii) 16 maja opowiedział o pyłkach i pracy aeropalinologa
rozmowa o godzinie: 1:20:21
http://poznan.tvp.pl/37227574/16052018