Zapraszamy do zwiedzenia Instytutu (laboratoria, sale wykładowe itp.) dla zorganizowanych grup młodzieży pod opieką nauczyciela (klasy, koła przyrodnicze). Zwiedzanie Instytutu jest możliwe jedynie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Kontakt
dr Szymon Konwerski
e-mail: szymkonw@amu.edu.pl