Pracownicy Instytutu Biologii Środowiska publikują regularnie (średnio 200 artykułów w roku [link]) w czasopismach z listy JCR. Listy publikacji pracowników, oraz prowadzone przez nich projekty badawcze, znajdują się na stronach poszczególnych zakładów i pracowni (Struktura). Informacje o najnowszych artykułach opublikowanych w prestiżowych czasopismach można znaleźć w Aktualnościach.