Instytut Biologii Środowiska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
Telefon: +48 61 829 56 02
E-mail: envbiol@amu.edu.pl