Obecnie w Instytucie realizujemy ponad 40 projektów naukowych dotyczących zarówno badań podstawowych jak i stosowanych dotyczących innowacyjnych pomysłów w badaniach środowiskowych.

Prowadzimy badania eksperymentalne oraz terenowe na wszystkich poziomach życia: od molekularnego do populacyjnego. Aktywnie współpracujemy z wieloma jednostkami naukowymi i ośrodkami badawczymi krajowymi i zagranicznymi. Bierzemy udział w konsorcjach badawczych i współpracujemy z przedsiębiorstwami w zakresie badań środowiskowych i przyrodniczych. Prowadzimy również działania z zakresu aktywnej edukacji ekologicznej.