Niesamowite jest to, że organizatorem konkursu jest mała, wiejska Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Nasz Wydział, dzięki wsparciu Dziekana Prof. dr hab.Przemysława Wojtaszka objął honorowym patronatem ten konkurs. Pani Prof. UAM, dr hab.Beata Messyasz oraz Prof. dr hab. Marlena Lembicz były członkami komisji, która poprawiała testy uczniów. Konkurs był adresowany dla uczniów klas 6-8 z Wielkopolski (od przyszłego roku dla całej Polski). Wzięło w nim udział łącznie 402 uczestników. Wczoraj, podczas finału na Wydziale Biologii UAM, spotkało się 19 młodych pasjonatów nauk ścisłych. Spotkaniu towarzyszyły dwa referaty wygłoszone przez dra Jakuba Szymkowiaka pt. „Jak świstunki leśne wybierają terytoria? oraz doktorantki Pani mgr Martyny Dominiak pt. „Życie w sieci” z naszego instytutu. Referaty bardzo zainteresowały uczniów finalistów konkursu, a także ich opiekunów – nauczycieli i rodziców. Pan mgr Tomasz Ordza –główny organizator konkursu, złożył Wszystkim podziękowania za zaangażowanie w tym konkursie.

Więcej informacji o konkursie i innych działaniach z zakresu edukacji przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. K. Nowaka w Dąbrówce na stronie – http://science-lubieto.pl/.