Konferencja odbędzie się w dniach 4–6 października 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Gwarek, w Ślesinie (100 km od Poznania, 110 km od Bydgoszczy).

Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń i zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie badań podwodnych, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych metod, zasad prowadzenia monitoringu wód oraz edukacji ekologicznej. Zagadnienia te są istotne ze względu na coraz częstsze angażowanie płetwonurków do prowadzenia badań podwodnych, w szczególności do nieinwazyjnej eksploracji ekosystemów wodnych, cennych pod względem przyrodniczym (np. parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000).

W czasie konferencji zostaną zorganizowane warsztaty szkoleniowe, w ramach których będzie można podwyższyć kwalifikacje płetwonurkowe i zdobyć uprawnienia Płetwonurka Ekologa I i II stopnia oraz Płetwonurka Wydobywcy. Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską z wieloletnim doświadczeniem, w tym w prowadzeniu prac naukowych.

Szczegółowe informacje o konferencji: Szczegóły konferencji; http://cmas.pl/