Z wielkim smutkiem zawiadamiam społeczność Instytutu Biologii Środowiska,
że w dniu 13 września 2019 roku odszedł od nas na zawsze
nasz współpracownik, nauczyciel i serdeczny kolega

∼ prof. UAM dr hab. Ziemowit Olszanowski ∼

 

Prof. dr hab. Jacek Dabert
Dyrektor IBŚ