OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA to jedyne studia magisterskie w Polsce, które przygotują Cię do praktycznego wykorzystywania wiedzy o przyrodzie i ochronie jednych z najważniejszych ekosystemów świata – LASÓW.
Poznasz nowoczesne narzędzia i techniki badania ekosystemów, siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz biologii roślin i zwierząt.

Nie zwlekaj ani chwili dłużej i stań się już dziś cennym specjalistą z zakresu ochrony przyrody i edukacji przyrodniczo-leśnej.

Internetowy system rekrutacji: https://rejestracja.amu.edu.pl/

rekrutacja od 1 czerwca 2018 r.

Studia II stopnia

Kierunek „Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna” prowadzony jest przez nauczycieli akademickich z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Forma: studia stacjonarne – 4 semestry

Program studiów skoncentrowany jest na praktycznych aspektach wiedzy o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i metodach ochrony, zwłaszcza w odniesieniu do ekosystemów leśnych. Dlaczego te umiejętności są ważne? Po pierwsze pozwolą Ci zrozumieć dynamikę ekosystemów a po drugie wdrażać skuteczną strategię ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych Natura 2000, opartą na regułach działalności produkcyjnej i na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Będziesz potrafił prowadzić monitoring przyrodniczy i poznasz specyfikę zarządzania oraz gospodarowania lasami, szczególnie w zakresie umożliwiającym przygotowanie i realizację planów zadań ochronnych. Poznasz systemy i organizację ochrony przyrody w kraju i Europie. Będziesz potrafił korzystać z różnych źródeł informacji o środowisku związanych z gospodarowaniem w lasach. Zdobędziesz umiejętności prowadzenia warsztatów przyrodniczych dla dzieci i dorosłych oraz przygotowania atrakcyjnych materiałów dydaktycznych i informacyjnych.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyska unikalny w skali kraju tytuł zawodowy magistra ochrony przyrody.

Gwarantujemy, że absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w: (1) jednostkach administracyjnych lasów państwowych; (2) instytucjach powołanych do zarządzania ochroną przyrody; (3) jednostkach wykonujących działania ochronne oraz (4) stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych.

Program tych studiów uzyskał rekomendację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Ten nowy kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów pracujących w jednostkach regionalnych i europejskich zajmujących się ochroną przyrody i edukacją. Uczyć Cię będą naukowcy z dwóch poznańskich uczelni – Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego. To połączenie wiedzy i pasji wykładowców naszych uczelni wyposaży Ciebie w narzędzia, technologie i metody badań dające dużą gwarancję na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy.

Czy chcesz studiować z nami? Jeśli tak – to CZEKAMY na Ciebie.

Program studiów
Facebook