Poszukiwani doktoranci do projektu „Evolution of identity signalling in vocalizations” realizowanego w Zakładzie Ekologii Behawioralnej.

Wszystkie informacje dostępne są tutaj:
www.behaecol.amu.edu.pl/resources/PhD-Students-POLONEZ.pdf