Doktorant naszego Instytutu Krzysztof Zawierucha był współorganizatorem seminarium naukowego pt. „Rola kriokonitów w funkcjonowaniu glacjosystemów”. Głównym celem spotkania była dyskusja nad problemami badawczymi odnoszącymi się do funkcji kriokonitów w ekosystemach lodowych zlokalizowanych w obszarach polarnych. Spotkanie miało także na celu nawiązanie współpracy badawczej związanej z problematyką funkcjonowania ekosystemów lodowych z zakresu mikrobiologii, mykologii, zoologii, ekologii, chemii środowiska i glacjologii.
Termin i miejsce spotkania: 29-30.09.2016, Centrum Studiów Polarnych,Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ul. Będzińska 60