Seminars on Evolution, Ecology & Behaviour

04.01.2017 Serdecznie zapraszamy na pierwsze seminarium z cyklu Seminars on Evolution, Ecology & Behaviour w roku 2017. Tym razem będziemy gościć Jana Jedlikowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentuje referat na temat wybiórczości środowiskowej chruścieli. Szczegóły na załączonym plakacie. Po seminarium będzie możliwość porozmawiania dłużej z prelegentem, jeśli ktoś jest zainteresowany. Kiedy: 04.01.2017, 12:15 Gdzie: [...]

Sinice jezior ramienicowych: publikacja w Ecological Indicators

Sinice są stałym elementem zbiorowiska glonów planktonowych zarówno jezior o niskim jak i wysokim poziomie trofii, w tym jezior reprezentujących siedlisko 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea. W artykule w Ecological Indicators Aleksandra Pełechata, Mariusz Pełechaty (Zakład Hydrobiologii) oraz Andrzej Pukacz (Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy, Collegium Polonicum) porównali strukturę zbiorowisk sinic [...]

2017-05-07T18:51:18+02:0017 grudnia, 2016|Archiwum, Archiwum 2016, Publikacje|

Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Magistrant naszego Instytutu, Michał Brzozowski (Ochrona Środowiska) został nagrodzony Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Gratulujemy!

Publikacja w Ecological Indicators: nowe dane na temat funkcjonalnego znaczenia mat glonowych

Badania wykonane przez Martę Pikosz, Beatę Messyasz i Macieja Gąbkę (Zakład Hydrobiologii UAM) pokazują wzorce wzrostu i odrębność nisz ekologicznych gatunków budujących maty glonowe w wodach słodkich. W badaniach wykazano zmienność przestrzenną zagęszczenia i cech biofizyczych mat jednogatunkowych, budowanych przez Cladophora glomerata. Wyniki te mogą mieć duże znaczenie w zarządzaniu zbiornikami z problemem masowego [...]

2021-12-22T06:34:57+01:0015 grudnia, 2016|Archiwum, Archiwum 2016, Publikacje|

Seminars on Ecology, Evolution & Behaviour

14.12.2016 SEMINAR ON EVOLUTION, ECOLOGY & BEHAVIOUR: Zapraszam na kolejne SEEBinarium w najbliższą środę, 14 grudnia o 12.15, WYJĄTKOWO W SALI A, na którym Łukasz Michalczyk (Uniwersytet Jagielloński) wygłosi referat pt.:"TO BE OR NOT TO BE A SLAG? A LESSON FROM FLOUR BEETLES"

Stypendium Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Doktorantka naszego Instytutu, Natalia Królikowska, zajmując pierwsze miejsce na liście rankingowej, została stypendystką Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich "PhDo" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, skierowanego do doktorantów, realizujących projekty doktorskie we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Natalia została nagrodzona za realizację projektu pt.: „Czynniki determinujące liczebność i rozmieszczenie błotniaka łąkowego w Polsce” (o którym można przeczytać tutaj)  we współpracy z Towarzystwem Przyrodniczym "Bocian".

Publikacja w Molecular Ecology Resources: Sekwencjonowanie nowej generacji umożliwia badania rodzin genów odpowiedzi odpornościowej u dzikożyjących kręgowców.

Badanie wielokrotnie zduplikowanych, ko-amplifikujących genów takich jak te należące do głównego kompleksu zgodności tkankowej (ang. major histocompatibility complex, MHC) jest wyzwaniem nawet w erze sekwencjonowania wysokoprzepustowego nowej generacji (ang. high-throughput sequencing, HTS lub new generation sequencing, NGS). Jednak to właśnie te geny odgrywają zasadniczą rolę w koewolucji wielu dzikożyjących gatunków i ich pasożytów, wpływają też [...]

2021-12-22T06:35:00+01:007 grudnia, 2016|Archiwum, Archiwum 2016, Publikacje|

Seminars on Ecology, Evolution & Behaviour

07.12.2016 SEMINAR ON EVOLUTION, ECOLOGY & BEHAVIOUR: Zapraszamy na SEEBinarium, na którym Tobiasz Druciarek (University of Arkansas) wygłosi referat pt. „Mites as vectors transmitting the Rose rosette virus”. 07.12.2016, Collegium Biologicum, Mała Aula, 12:15

2021-12-22T06:35:00+01:003 grudnia, 2016|Archiwum, Archiwum 2016, Konferencje, seminaria, wykłady|

Seminars on Ecology, Evolution & Behaviour

30.11.2016 Zapraszamy na SEEBinarium, na którym Marcin Dziuba (Zakład Hydrobiologii, UAM) wygłosi referat pt. Daphnia against climate change - old threats, new quality Kiedy: 30.11.2016, 12:15-14:00 Gdzie: Collegium Biologicum, Mała Aula

Oferta pracy

Zakład Zoologii Systematycznej (Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii UAM) zatrudni z dniem 01.01.2017 pracownika na stanowisku naukowo-technicznym w wymiarze ½ etatu. Zakres obowiązków: Pomoc pracownikom naukowo-dydaktycznym w przygotowaniu zajęć laboratoryjnych i terenowych. Zbieranie danych oraz materiałów naukowych i dydaktycznych (teriologicznych i entomologicznych) w terenie (w tym podczas samodzielnych kilkudniowych wyjazdów w teren oraz w godzinach [...]

2021-12-22T06:35:00+01:0021 listopada, 2016|Archiwum, Archiwum 2016|
Go to Top