Publikacja w Nature o mikroplastiku w jeziorach

Artykuł w Nature, którego współautorką jest Beata Messyasz wskazuje, że w niektórych jeziorach zanieczyszczenie plastikiem jest wyższe, niż na tzw. „wyspach śmieci” na oceanie. Więcej tutaj https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-beata-messyasz-w-nature

2023-10-08T09:36:48+02:008 października, 2023|Publikacje|

Publikacja w Biological Reviews

W czasopiśmie Biological Reviews ukazała się publikacja, której autorami są Anna Skoracka, Lechosław Kuczyński i Jacek Radwan z naszego Instytutu oraz nasi współpracownicy z University of Lisbon i University of Montpellier (https://doi.org/10.1111/brv.13018). Jest to publikacja przeglądowa, w której wyjaśniamy ewolucyjne i ekologiczne zależności między dyspersją i specjalizacją żywicielską na przykładzie roślinożernych stawonogów. Badania były finansowane [...]

2023-09-29T22:49:28+02:0029 września, 2023|Publikacje|

Publikacja w czasopiśmie Methods in Ecology and Evolution

W czasopiśmie Methods in Ecology and Evolution (https://doi.org/10.1111/2041-210X.14176) ukazała się publikacja autorstwa Katarzyny Malinowskiej, Katarzyny Markowskiej i Lechosława Kuczyńskiego. Praca opisuje nowy algorytm generowania tzw. "wirtualnego gatunku". Wirtualne gatunki to syntetyczne struktury danych, będące repliką przestrzennego rozmieszczenia prawdziwych organizmów. Używana się ich do testowania różnych narzędzi statystycznych, a także do symulacji procesów ekologicznych, których nie [...]

2023-07-12T22:44:12+02:0012 lipca, 2023|Publikacje|

Publikacja w Global Change Biology: załamanie lat nasiennych a wielkość drzew

Nowa publikacja (link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.16730) Michała Bogdziewicza ze współpracownikami opisuje badania dotyczące odpowiedzi buka zwyczajnego (Fagus sylvatica) na globalne ocieplenie dostarczyło interesujących spostrzeżeń na temat związku między rozmnażaniem drzew, zmianami klimatu a dynamiką odnowienia lasów. Jednym z istotnych skutków globalnego ocieplenia jest załamanie lat nasiennych (tzw. Masting breakdown), czyli okresowego synchronicznego i zmasowanego wytwarzania nasion przez [...]

2023-05-22T11:25:59+02:0022 maja, 2023|Publikacje|

Publikacja w Nature Ecology and Evolution

Jon Parrett i współpracownicy z Pracowni Biologii Ewolucyjnej naszego instytutu oraz Uniwersytetu w Ghent wykorzystali roztocze posiadające sierpowate odnóża służące do walk aby wykazać, że ta kosztowna w produkcji i utrzymaniu cecha odzwierciedla zmienność genetyczną w skali całego genomu, a jej obecność pomaga oczyścić populacje ze szkodliwych mutacji. Artykuł opisujący te badania jest dostępny tutaj.

2022-09-11T13:14:10+02:008 września, 2022|Publikacje|

Nowy artykuł w Animal Behaviour o większym zróżnicowaniu osobowości wśród miejskich niż wiejskich ryjówek

Leszek Rychlik i współautorzy (głównie z Uniwersytetu w Lizbonie, Portugalia) zbadali średnie różnice w behawiorze, a także międzyosobnicze zróżnicowanie behawioru w wiejskich i miejskich populacjach ryjówek należących do dwóch gatunków różniących się historią życia i czasem od ich synurbanizacji: Sorex araneus o szybkim tempie życia i Crocidura russula o powolnym tempie. Zgodnie z przewidywaniami, [...]

2022-05-27T19:08:51+02:0027 maja, 2022|Publikacje|

Odkrycie baskingu u ryjówkowatych – publikacja w Journal of Thermal Biology

Leszek Rychlik i współautorzy z Portugalii ocenili wykorzystanie zewnętrznego źródła ciepła (tzw. basking) w strategiach termoregulacyjnych trzech gatunków ryjówek. Ryjówki były testowane w terrarium, w którym miały dostęp do kamienia z grzałką, którą można było wyłączyć (kamień zimny) lub włączyć (k. ciepły). Zgodnie z przewidywaniami autorów, Crocidura russula (najbardziej południowy i wrażliwy na zimno [...]

2022-05-23T10:22:51+02:0023 maja, 2022|Publikacje|

Artykuł w Molecular Ecology o koewolucji pasożytów i genów MHC

Jedna z wiodących hipotez tłumaczących polimorfizm geny głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC), stanowiących kluczowy element odpowiedzi odpornościowej kręgowców zakłada, że pasożyty przystosowują się do wariantów molekuł MHC występujących najczęściej w populacji, co faworyzuje rzadkie warianty. Wyniki pracy zespołu pod kierunkiem Prof. Jacka Radwana (Migalska i in. 2022 http://doi.org/10.1111/mec.16486) okazały się zgodne z przewidywaniami tej hipotezy: pasożytniczy [...]

2022-05-23T09:53:46+02:0023 maja, 2022|Publikacje|

Artykuł w Proceedings of the Royal Society B o roli uczenia asocjacyjnego w kształtowaniu preferencji płciowych

W opublikowanym Proceedings of the Royal Society B artykule https://doi.org/10.1098/rspb.2022.0212 dr Magdalena Herdegen-Radwan (Zakład Ekologii Behawioralnej) przedstawia wyniki eksperymentu wskazującego na rolę uczenia w nabywaniu preferencji dla cech partnerów. Warunkowanie dwóch grup samic gupika na różne kolory w kontekście ekologicznym (żerowanie) skutkowało, poprzez asocjację bodźców, zróżnicowaniem ich preferencji płciowych w stosunku do kolorów ornamentów samców [...]

2022-04-26T11:39:35+02:0026 kwietnia, 2022|Publikacje|

Nowa publikacja w Evolutionary Applications: Wpływ zmienności środowiska na szerokość niszy ekologicznej

Pracownicy i studenci Instytutu Biologii Środowiska (Pracownia Ekologii Populacyjnej i Pracownia Biologii Ewolucyjnej) w artykule opublikowanym w Evolutionary Applications wyjaśniają, w jaki sposób zmienność środowiska wpływa na szerokość niszy ekologicznej roztocza, którego głównym pokarmem jest pszenica. Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantów NCN: 2016/21/B/NZ8/00786 i 2017/27/N/NZ8/00305. Skoracka A., Laska A., Radwan J., [...]

2022-03-13T20:47:01+01:0013 marca, 2022|Publikacje|
Go to Top