Publikacja w Nature Ecology and Evolution

Jon Parrett i współpracownicy z Pracowni Biologii Ewolucyjnej naszego instytutu oraz Uniwersytetu w Ghent wykorzystali roztocze posiadające sierpowate odnóża służące do walk aby wykazać, że ta kosztowna w produkcji i utrzymaniu cecha odzwierciedla zmienność genetyczną w skali całego genomu, a jej obecność pomaga oczyścić populacje ze szkodliwych mutacji. Artykuł opisujący te badania jest dostępny tutaj.

2022-09-11T13:14:10+02:008 września, 2022|Publikacje|

Nowy artykuł w Animal Behaviour o większym zróżnicowaniu osobowości wśród miejskich niż wiejskich ryjówek

Leszek Rychlik i współautorzy (głównie z Uniwersytetu w Lizbonie, Portugalia) zbadali średnie różnice w behawiorze, a także międzyosobnicze zróżnicowanie behawioru w wiejskich i miejskich populacjach ryjówek należących do dwóch gatunków różniących się historią życia i czasem od ich synurbanizacji: Sorex araneus o szybkim tempie życia i Crocidura russula o powolnym tempie. Zgodnie z przewidywaniami, [...]

2022-05-27T19:08:51+02:0027 maja, 2022|Publikacje|

Odkrycie baskingu u ryjówkowatych – publikacja w Journal of Thermal Biology

Leszek Rychlik i współautorzy z Portugalii ocenili wykorzystanie zewnętrznego źródła ciepła (tzw. basking) w strategiach termoregulacyjnych trzech gatunków ryjówek. Ryjówki były testowane w terrarium, w którym miały dostęp do kamienia z grzałką, którą można było wyłączyć (kamień zimny) lub włączyć (k. ciepły). Zgodnie z przewidywaniami autorów, Crocidura russula (najbardziej południowy i wrażliwy na zimno [...]

2022-05-23T10:22:51+02:0023 maja, 2022|Publikacje|

Artykuł w Molecular Ecology o koewolucji pasożytów i genów MHC

Jedna z wiodących hipotez tłumaczących polimorfizm geny głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC), stanowiących kluczowy element odpowiedzi odpornościowej kręgowców zakłada, że pasożyty przystosowują się do wariantów molekuł MHC występujących najczęściej w populacji, co faworyzuje rzadkie warianty. Wyniki pracy zespołu pod kierunkiem Prof. Jacka Radwana (Migalska i in. 2022 http://doi.org/10.1111/mec.16486) okazały się zgodne z przewidywaniami tej hipotezy: pasożytniczy [...]

2022-05-23T09:53:46+02:0023 maja, 2022|Publikacje|

Artykuł w Proceedings of the Royal Society B o roli uczenia asocjacyjnego w kształtowaniu preferencji płciowych

W opublikowanym Proceedings of the Royal Society B artykule https://doi.org/10.1098/rspb.2022.0212 dr Magdalena Herdegen-Radwan (Zakład Ekologii Behawioralnej) przedstawia wyniki eksperymentu wskazującego na rolę uczenia w nabywaniu preferencji dla cech partnerów. Warunkowanie dwóch grup samic gupika na różne kolory w kontekście ekologicznym (żerowanie) skutkowało, poprzez asocjację bodźców, zróżnicowaniem ich preferencji płciowych w stosunku do kolorów ornamentów samców [...]

2022-04-26T11:39:35+02:0026 kwietnia, 2022|Publikacje|

Nowa publikacja w Evolutionary Applications: Wpływ zmienności środowiska na szerokość niszy ekologicznej

Pracownicy i studenci Instytutu Biologii Środowiska (Pracownia Ekologii Populacyjnej i Pracownia Biologii Ewolucyjnej) w artykule opublikowanym w Evolutionary Applications wyjaśniają, w jaki sposób zmienność środowiska wpływa na szerokość niszy ekologicznej roztocza, którego głównym pokarmem jest pszenica. Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantów NCN: 2016/21/B/NZ8/00786 i 2017/27/N/NZ8/00305. Skoracka A., Laska A., Radwan J., [...]

2022-03-13T20:47:01+01:0013 marca, 2022|Publikacje|

Kolejny artykuł o zębiełkach w Behavioral Ecology and Sociobiology

Tym razem Leszek Rychlik i współautorzy z Portugalii (University of Lisbon) opublikowali w w Behavioral Ecology and Sociobiology artykuł o termoregulacji socjalnej u Crocidura russula. Przeanalizowali behawior i fizjologię grup zębiełków z zimy (aklimatyzowanych do 14°C) i lata (aklimatyzowanych do 24°C). Niezależnie od temperatury aklimatyzacji, wszyscy członkowie grup często przebywały w przytuleniu w tym samym schronieniu. Jednak tempo metabolizmu [...]

2021-12-23T10:49:08+01:0019 grudnia, 2021|Publikacje|

Publikacja w Proceedings of the Royal Society B opisuje dynamikę źródło-ujście w sezonowo zmiennym środowisku

Pracownicy i studenci Pracowni Ekologii Populacyjnej opublikowali w Proceedings of the Royal Society B wyniki badań prowadzonych we współpracy z badaczami z SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Lizbońskiego oraz Uniwersytetu Western Illinois. Publikacja opisuje dynamikę źródło-ujście w sezonowo zmiennym środowisku oraz podkreśla rolę suboptymalnych siedlisk w przetrwaniu populacji. Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Laska, [...]

2021-12-23T10:51:00+01:001 listopada, 2021|Publikacje|

Artykuł w International Journal of Molecular Science o tym czy wielkość mózgu wpływa na poziom neurogenezy u dorosłych ryjówek

Leszek Rychlik (Zakład Zoologii Systematycznej) i współautorzy (głównie z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie) opublikowali w International Journal of Molecular Science wyniki badań, w których sprawdzili, czy liczba nowo powstających komórek w mózgach ryjówek (a dokładniej w strefie podkomorowej komory bocznej, SVZ, opuszce węchowej, OB i zakręcie zębatym hipokampa, DG) zależą [...]

2021-10-18T22:13:35+02:0018 października, 2021|Publikacje|

Publikacja w Toxins o ewolucji i ekologicznych funkcjach jadowitości u ssaków owadożernych

Leszek Rychlik (Zakład Zoologii Systematycznej, Instytut Biologii Środowiska UAM) i Krzysztof Kowalski (obecnie Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) opublikowali w czasopiśmie Toxins (Q1 w Zoology) artykuł przeglądowy o ewolucji i ekologicznych funkcjach jadowitości ssaków z rzędu owadożerów (Eulipotyphla), do którego należy większość współcześnie znanych ssaków jadowitych. Autorzy przedstawiają przegląd aktualnych wiadomości na temat jadów [...]

2021-12-22T06:34:25+01:0011 października, 2021|Publikacje|
Go to Top