W czasopiśmie Biological Reviews ukazała się publikacja, której autorami są Anna Skoracka, Lechosław Kuczyński i Jacek Radwan z naszego Instytutu oraz nasi współpracownicy z University of Lisbon i University of Montpellier (https://doi.org/10.1111/brv.13018).

Jest to publikacja przeglądowa, w której wyjaśniamy ewolucyjne i ekologiczne zależności między dyspersją i specjalizacją żywicielską na przykładzie roślinożernych stawonogów.

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (grant nr 2021/41/B/NZ8/01703).