W czasopiśmie Methods in Ecology and Evolution (https://doi.org/10.1111/2041-210X.14176) ukazała się publikacja autorstwa Katarzyny Malinowskiej, Katarzyny Markowskiej i Lechosława Kuczyńskiego.

Praca opisuje nowy algorytm generowania tzw. „wirtualnego gatunku”. Wirtualne gatunki to syntetyczne struktury danych, będące repliką przestrzennego rozmieszczenia prawdziwych organizmów. Używana się ich do testowania różnych narzędzi statystycznych, a także do symulacji procesów ekologicznych, których nie można badać tradycyjnymi metodami.

Praca wchodzi w skład rozprawy doktorskiej Kasi Malinowskiej i była finansowana z grantu NCN nr 2018/29/B/NZ8/00066 oraz grantu PCSS nr 403.