Kolejny artykuł o zębiełkach w Behavioral Ecology and Sociobiology

Tym razem Leszek Rychlik i współautorzy z Portugalii (University of Lisbon) opublikowali w w Behavioral Ecology and Sociobiology artykuł o termoregulacji socjalnej u Crocidura russula. Przeanalizowali behawior i fizjologię grup zębiełków z zimy (aklimatyzowanych do 14°C) i lata (aklimatyzowanych do 24°C). Niezależnie od temperatury aklimatyzacji, wszyscy członkowie grup często przebywały w przytuleniu w tym samym schronieniu. Jednak tempo metabolizmu [...]

2021-12-23T10:49:08+01:0019 grudnia, 2021|Publikacje|

Publikacja w Proceedings of the Royal Society B opisuje dynamikę źródło-ujście w sezonowo zmiennym środowisku

Pracownicy i studenci Pracowni Ekologii Populacyjnej opublikowali w Proceedings of the Royal Society B wyniki badań prowadzonych we współpracy z badaczami z SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Lizbońskiego oraz Uniwersytetu Western Illinois. Publikacja opisuje dynamikę źródło-ujście w sezonowo zmiennym środowisku oraz podkreśla rolę suboptymalnych siedlisk w przetrwaniu populacji. Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Laska, [...]

2021-12-23T10:51:00+01:001 listopada, 2021|Publikacje|

Artykuł w International Journal of Molecular Science o tym czy wielkość mózgu wpływa na poziom neurogenezy u dorosłych ryjówek

Leszek Rychlik (Zakład Zoologii Systematycznej) i współautorzy (głównie z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie) opublikowali w International Journal of Molecular Science wyniki badań, w których sprawdzili, czy liczba nowo powstających komórek w mózgach ryjówek (a dokładniej w strefie podkomorowej komory bocznej, SVZ, opuszce węchowej, OB i zakręcie zębatym hipokampa, DG) zależą [...]

2021-10-18T22:13:35+02:0018 października, 2021|Publikacje|

Publikacja w Toxins o ewolucji i ekologicznych funkcjach jadowitości u ssaków owadożernych

Leszek Rychlik (Zakład Zoologii Systematycznej, Instytut Biologii Środowiska UAM) i Krzysztof Kowalski (obecnie Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) opublikowali w czasopiśmie Toxins (Q1 w Zoology) artykuł przeglądowy o ewolucji i ekologicznych funkcjach jadowitości ssaków z rzędu owadożerów (Eulipotyphla), do którego należy większość współcześnie znanych ssaków jadowitych. Autorzy przedstawiają przegląd aktualnych wiadomości na temat jadów [...]

2021-12-22T06:34:25+01:0011 października, 2021|Publikacje|

Publikacja w Nature pokazuje ograniczony potencjał migracji roślin na północ

Badania prowadzone przez zespół 18 badaczy z 13 instytucji europejskich, w tym dr Przemysława Kurka z naszego Instytutu, miały na celu rozpoznanie sieci zależności między zespołem ptaków jedzących owoce soczyste, a roślinami w kontekście przenoszenia ich nasion między różnymi typami środowisk. Badania przeprowadzono na ogromną skalę: łącznie przebadano 949 interakcji między 46 gatunkami ptaków i [...]

2021-12-22T06:34:25+01:003 lipca, 2021|Publikacje|

Piszą o nas w The Economist

Od lat 90 XX w, w Zakładzie Ochrony Wód prowadzone są badania nad bioindykacyjną rolą małży z rodzaju Unio. W ramach grantu Environmental Protection Agency USA testowano wrażliwość szczeżui wielkiej Anodonta cygnea na różnego rodzaju zanieczyszczenia pojawiające się w wodach powierzchniowych. Efektem badań tych było wdrożenie systemu detekcji incydentalnych zanieczyszczeń wody w wodociągach poznańskich - Aquanet. Obecnie w [...]

2021-03-11T08:59:19+01:0010 marca, 2021|Publikacje|

Rozprzestrzenianie się zamrożonych hybryd pasożytów na Karaibskiej wyspie

Zrozumienie koewolucji pomiędzy patogenami a gospodarzem oraz jej epidemiologicznych konsekwencji wymaga dokładnego poznania sposobów w jaki powstają nowe, inwazyjne szczepy pasożytów. W naszej niedawnej pracy, opublikowanej w Molecular Ecology (Konczal et al. 2020, link) rzucamy nieco światła na ten proces, poprzez całogenomowe analizy ektopasożytniczej przywry z rodzaju żyropalców (Gyrodactylus turnbulli) infekującej gupiki. Dr Mateusz Konczal [...]

2021-03-10T21:17:05+01:0029 stycznia, 2021|Publikacje|

Publikacja w Behavioral Ecology o adaptacjach do warunków miejskich u zębiełka

W prestiżowym Behavioral Ecology właśnie ukazał się (na razie w wersji online) artykuł Leszka Rychlika i współpracowników z Portugalii (University of Lisbon) o różnicach w metabolizmie i behawiorze między zębiełkami myszatymi (Crocidura russula) z populacji miejskiej i wiejskiej. Odłowione dzikie zębiełki przenoszono do laboratorium, gdzie mierzono ich RMR, śmiałość i poziom eksploracji. Autorzy stwierdzili, że [...]

2021-12-22T06:34:28+01:0028 października, 2020|Publikacje|

Artykuł o ryjówkach w Behavioral Ecology and Sociobiology

Niedawno w Behavioral Ecology and Sociobiology ukazał się w swojej ostatecznej formie artykuł Leszka Rychlika i współautorów z Portugalii (University of Lisbon) i Niemiec (University of Munich) o przyczynach zróżnicowania behawioru wśród ryjówek. Porównując zachowanie pięciu gatunków ryjówkowatych z kilku lokalizacji w Europie, autorzy sprawdzili czy tzw. „szybko żyjące” gatunki różnią się średnim poziomem śmiałości [...]

2021-12-22T06:34:28+01:0028 października, 2020|Publikacje|

Publikacja w Molecular Ecology

Analiza genomu ektopasożyta ryb, Gyrodactylus bullatarudis wskazuje, że ewolucja przystosowań do pasożytniczego trybu życia następuje w wyniku duplikacji genów, ich różnicowania się i rekombinacji. W pracy Konczala i wsp. opublikowanej w Molecular Ecology autorzy publikują pierwszy referencyjny genom tego gatunku i porównują go z genomami innych płazińców. Wyniki wskazują, że koewolucja tych pasożytów z gospodarzami, [...]

2020-05-19T12:17:40+02:0018 maja, 2020|Publikacje|
Go to Top