Pracownicy i studenci Pracowni Ekologii Populacyjnej opublikowali w Proceedings of the Royal Society B wyniki badań prowadzonych we współpracy z badaczami z SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Lizbońskiego oraz Uniwersytetu Western Illinois. Publikacja opisuje dynamikę źródło-ujście w sezonowo zmiennym środowisku oraz podkreśla rolę suboptymalnych siedlisk w przetrwaniu populacji. Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Laska, A., Magalhães, S., Lewandowski, M., Puchalska, E., Karpicka-Ignatowska, K., Radwańska, A.,
Meagher, S., Kuczyński, L., Skoracka, A. 2021. A sink host allows a specialist herbivore to persist in a
seasonal source. Proceedings of the Royal Society B, 288: 20211604.

Artykuł jest dostępny tutaj: http://doi.org/10.1098/rspb.2021.1604