15 listopada 2021 r. Kapituła Konkursu pn. Stypendia Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyłoniła laureatów tegorocznej edycji programu stypendialnego dla doktorantów UAM. Wśród 10 Stypendystów znalazł się Michał Brzozowski, doktorant reprezentujący Zakład Hydrobiologii i Instytut Biologii Środowiska WB UAM. Od ponad 10 lat Kapituła Konkursu wyłania doktorantów z najbogatszym dorobkiem naukowym. W bieżącym roku laureatów wyłaniano w dwóch etapach. W I etapie Kapituła Konkursu oceniała dorobek naukowy kandydatów. Do II etapu zakwalifikowało się 20 najwyżej sklasyfikowanych doktorantów, którzy musieli w ciągu 5 minut zaprezentować możliwość praktycznego zastosowania wyników swoich badań w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju.