Leszek Rychlik (Zakład Zoologii Systematycznej) i współautorzy (głównie z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie) opublikowali w International Journal of Molecular Science wyniki badań, w których sprawdzili, czy liczba nowo powstających komórek w mózgach ryjówek (a dokładniej w strefie podkomorowej komory bocznej, SVZ, opuszce węchowej, OB i zakręcie zębatym hipokampa, DG) zależą od ich wielkości mózgu. Autorzy przebadali dwa gatunki średniej wielkości, Crocidura russula i Neomys fodiens (średnia masa ciała odpowiednio: 13,5 i 18,5 g; średnia masa mózgu: 0,21 i 0,30 g) oraz dwa duże gatunki, Crocidura olivieri i Suncus murinus (masa ciała: 43,9 i 45,0 g, masa mózgu: 0,38 g u obu gatunków). Stwierdzili, że gęstość proliferowanych komórek w SVZ była niższa u C. olivieri w porównaniu z trzema innymi gatunkami, w OB najwyższy poziom neurogenezy wystąpił u N. fodiens, a w DG zaobserwowano najniższe zagęszczenie nowo powstałych neuronów u C. russula. Doszli więc oni do wniosku, że liczba nowo wygenerowanych neuronów w mózgu dorosłej ryjówki jest niezależna od wielkości mózgu, a molekularne mechanizmy neurogenezy wydają się być różne w poszczególnych strukturach mózgu.
Artykuł jest dostępny tu: https://doi.org/10.3390/ijms22147664