Leszek Rychlik i współautorzy z Portugalii ocenili wykorzystanie zewnętrznego źródła ciepła (tzw. basking) w strategiach termoregulacyjnych trzech gatunków ryjówek. Ryjówki były testowane w terrarium, w którym miały dostęp do kamienia z grzałką, którą można było wyłączyć (kamień zimny) lub włączyć (k. ciepły). Zgodnie z przewidywaniami autorów, Crocidura russula (najbardziej południowy i wrażliwy na zimno gatunek) spędzał znacznie więcej czasu na rozgrzanej skale niż C. suaveolens (zamieszkujący głównie środkową Europę), podczas gdy Sorex araneus (najbardziej północny gatunek przystosowany do klimatu palearktycznego) najkrócej przebywał na zewnętrznym źródle ciepła. Przy tym tylko jedna czwarta osobników S. araneus spędzała dłuższy czas na ciepłym kamieniu, co sugeruje, że ta strategia termoregulacji nie jest powszechnie stosowana przez ten gatunek, ale może być raczej powiązana z osobowościami poszczególnych osobników. Badania te po raz pierwszy dokumentują behawior baskingu u ryjówek i pokazują, że poszczególne gatunki wykorzystują zewnętrzne źródła ciepła do termoregulacji w zależności od ich wrażliwości na zimno.

Artykuł jest dostępny tu: https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2022.103193