Jedna z wiodących hipotez tłumaczących polimorfizm geny głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC), stanowiących kluczowy element odpowiedzi odpornościowej kręgowców zakłada, że pasożyty przystosowują się do wariantów molekuł MHC występujących najczęściej w populacji, co faworyzuje rzadkie warianty. Wyniki pracy zespołu pod kierunkiem Prof. Jacka Radwana (Migalska i in. 2022 http://doi.org/10.1111/mec.16486) okazały się zgodne z przewidywaniami tej hipotezy: pasożytniczy nicień Aonchotheca annulosa, który niedawno pojawił się w Mazurskich populacjach nornicy rudej najczęściej infekował osobniki, które nosiły warianty MHC najczęstsze w populacji.