W opublikowanym Proceedings of the Royal Society B artykule https://doi.org/10.1098/rspb.2022.0212 dr Magdalena Herdegen-Radwan (Zakład Ekologii Behawioralnej) przedstawia wyniki eksperymentu wskazującego na rolę uczenia w nabywaniu preferencji dla cech partnerów. Warunkowanie dwóch grup samic gupika na różne kolory w kontekście ekologicznym (żerowanie) skutkowało, poprzez asocjację bodźców, zróżnicowaniem ich preferencji płciowych w stosunku do kolorów ornamentów samców w przewidzianym kierunku. Po raz pierwszy udało się też wykazać wpływ ukształtowanych przez uczenie asocjacyjne preferencji na dostosowanie (sukces rozrodczy) partnerów warunkowanych samic, a tym samym potwierdzić, że wyuczone preferencje mogą prowadzić do ewolucji cech epigamicznych. Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.