Jon Parrett i współpracownicy z Pracowni Biologii Ewolucyjnej naszego instytutu oraz Uniwersytetu w Ghent wykorzystali roztocze posiadające sierpowate odnóża służące do walk aby wykazać, że ta kosztowna w produkcji i utrzymaniu cecha odzwierciedla zmienność genetyczną w skali całego genomu, a jej obecność pomaga oczyścić populacje ze szkodliwych mutacji. Artykuł opisujący te badania jest dostępny tutaj.