Możliwość współpracy w ramach projektu badawczego finansowanego przez NCN „Drapieżnictwo rzekome w zoochorii: w jaki sposób pojawienie się obcego gatunku wpływa na interakcje pomiędzy rodzimą rośliną a gryzoniami roznoszącymi jej nasiona?” Michał Bogdziewicz poszukuje pracownika terenowo-laboratoryjnego do prac terenowych. Celem projektu jest zbadanie wpływu obecności w europejskich lasach dębu czerwonego na odnowienie się rodzimych gatunków dębów.
Szczegóły dostępne są na stronie: https://michalbogdziewicz.wordpress.com/opportunities/
kontakt: Michał Bogdziewicz, micbog@amu.edu.pl