Zakład Zoologii Systematycznej (Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii UAM) zatrudni z dniem 01.01.2017 pracownika na stanowisku naukowo-technicznym w wymiarze ½ etatu.

Zakres obowiązków:

 • Pomoc pracownikom naukowo-dydaktycznym w przygotowaniu zajęć laboratoryjnych i terenowych.
 • Zbieranie danych oraz materiałów naukowych i dydaktycznych (teriologicznych i entomologicznych) w terenie (w tym podczas samodzielnych kilkudniowych wyjazdów w teren oraz w godzinach wieczornych i nocnych*).
 • Opracowywanie (oznaczanie, segregowanie i konserwacja) zebranego materiału w laboratorium.
 • Prowadzenie prac biurowo-administracyjnych związanych z realizacją grantów badawczych przygotowywanych i prowadzonych przez pracowników ZZS.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone przynajmniej studia licencjackie z nauk biologicznych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych (biurowych, baz danych, praca w sieci)
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 •  podanie skierowane do JM Rektora UAM
 •  kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony: www.amu.edu.pl)
 •  C.V.
 •  świadectwa i dyplomy.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • uposażenie zgodne z aktualnymi regulacjami UAM
 • „elastyczny” czas pracy*
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego m.in. poszerzanie wiedzy biologicznej i doskonalenie umiejętności poprzez udział w pracach laboratoryjnych i terenowych, szkoleniach i konferencjach naukowych
 • możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych (współautorstwo w publikacjach, gromadzenie dorobku naukowego)
 • przyjazna atmosfera pracy.

Przewidujemy rozmowę kwalifikacyjną z wstępnie wybranymi kandydat(k)ami.

Zgłoszenia prosimy przesłać do 9 grudnia 2016 na adres:

Sekretariat Zakładu Zoologii Systematycznej, pokój H-1.40, Collegium Biologicum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

lub drogą e-mailową na adres: lrychlik@amu.edu.pl

* oznacza to, że praca może trwać ponad 8 godzin dziennie oraz przypaść na soboty i niedziele, ale w zamian będzie możliwość odebrania dni wolnych