W najnowszym numerze czasopisma Journal of Avian Biology ukazała się publikacja Jakuba Szymkowiaka i Lechosława Kuczyńskiego (Pracownia Ekologii Populacyjnej) na temat funkcji tempa śpiewu u świstunki leśnej (Phylloscopus sibilatrix). Autorzy wykazali, że agresywna reakcja samców świstunek na symulowane wtargnięcia w terytorium zależy od tempa śpiewu intruza. Ponadto, w trakcie obrony własnego terytorium samce zwiększają tempo śpiewu, a zachowanie to koreluje z siłą ich agresywnej reakcji. Wyniki te sugerują, że u świstunki leśnej, tempo śpiewu jest sygnałem agresywnym w interakcjach między terytorialnymi samcami.

Praca jest dostępna pod adresem: http://doi.org/10.1111/jav.00969