W ostatnim numerze Animal Behaviour, Sophie von Merten, Rafał Zwolak i Leszek Rychlik (Zakład Zoologii Systematycznej) opublikowali artykuł, w którym weryfikowali hipotezę o specjalizacji niszy socjalnych przewidującą, że bardziej socjalne gatunki powinny mieć bardziej zróżnicowane osobowości. Przewidywanie to testowali na czterech gatunkach ryjówkowatych, różniących się pod względem ekologii i behawioru socjalnego: samotniczych Neomys fodiens, Sorex araneus i Sorex minutus versus bardziej towarzyskiego Neomys anomalus. Stwierdzenie większej zmienności zachowań agonistycznych i wyraźniejszych różnic w osobowościach u N. anomalus niż u pozostałych, mniej towarzyskich gatunków, popiera powyższą hipotezę.

Artykuł jest dostępny tu: https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2017.02.021