W „topowym” czasopiśmie Frontiers in Zoology ukazała się publikacja autorstwa Krzysztofa Kowalskiego, Leszka Rychlika (Zakład Zoologii Systematycznej) i współautorów z Instytutu Biologii Eksperymentalnej, Pawła Marciniaka i Grzegorza Rosińskiego (Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt). W artykule autorzy donoszą o silnych właściwościach paralitycznych oraz nieco słabszej aktywności kardiotropowej jadu rzęsorka rzeczka Neomys fodiens (Soricidae). Autorzy, jako pierwsi, wskazują również, które białka/peptydy, obecne w jadzie rzęsorka, mogą odpowiadać za jego aktywność fizjologiczną.

Pełna wersja artykułu: https://frontiersinzoology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12983-017-0230-0