Pani mgr Magdalena Ślachetka, tegoroczna absolwentka naszego Wydziału, magistrantka dr hab., prof. UAM Marleny Lembicz z Zakładu Taksonomii Roślin, otrzymała unijny grant STMS (Short Term Scientific Missions) na trzy miesięczny wyjazd i badania w w Szkocji. Granty STMS dla młodych badaczy to jeden ze sposobów, w jakich COST Action FA1405 – “Using three-way interactions between plants, microbes and arthropods to enhance crop protection and production” ( http://www.cost-fa1405.eu/) wspiera tworzenie sieci kontaktów między krajami zaangażowanymi w działanie. Pani Marlena Lembicz jest członkiem komitetu zarządzającego tą Akcją. Projekt Magdaleny jest początkiem współpracy między grupą dr Alisson Karley (The James Hutton Institute) i dr Marleny Lembicz. Projekt pani Magdaleny Ślachetka, dostarczy nowych danych wyjaśniających wpływ grzybowych endofitów na wydajność roślin zbożowych, możliwość wykorzystania tych organizmów do kontroli biologii tych roślin i ich wpływu na szkodniki brytyjskich upraw zbóż – mszyc.