Białka głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC), odpowiedzialne za wykrywanie w organizmie białek patogennych bakterii, wirusów i pasożytów, są kodowane przez najbardziej polimorficzne geny kręgowców. Mechanizmy doboru naturalnego, które prowadzą do ogromnej różnorodności tych genów są jednak słabo poznane, mimo ich fundamentalnego znaczenia dla zrozumienia dynamiki koewolucji gospodarz-pasożyt.  Badania zespołu Prof. Radwana, wykorzystujące krzyżówki pomiędzy izolowanymi populacjami gupików /Poecillia reticulata/ na Trynidadzie i Tobago oraz ektopasożytniczą przywrę z rodzaju /Gyrodactylus, /wykazały, że nowe dla danej populacji warianty alleli MHC związane są z łagodniejszym przebiegiem infekcji. Wynik ten dowodzi, że w ewolucyjnym wyścigu zbrojeń między pasożytami a gospodarzami te pierwsze często przystosowują się do alleli MHC segregujących w populacji, unikając odpowiedzi odpornościowej. Natomiast nowe (dla pasożytów) warianty alleli MHC będą często nadawać odporność. Takie nowe warianty będą się więc rozprzestrzeniać w populacjach do momentu, gdy staną się na tyle częste, że pasożyty zdąża się do nich zaadaptować. Mechanizm ten tłumaczy wysoki polimorfizm genów MHC w populacjach naturalnych.
Link do publikacji: http://www.pnas.org/content/early/2018/01/12/1708597115