W czasopiśmie New Phytologist ukazał się artykuł, którego współautorem jest Michał Bogdziewicz (Zakład Zoologii Systematycznej) pt. „Correlated seed failure as an environmental veto to synchronize reproduction of masting plants”. Michał opowiada o badaniach:

Wiele gatunków roślin wykazuje bardzo dużą, między-roczną zmienność w produkcji nasion. W uproszczeniu, są lata, gdy nasion jest ogromnie dużo i takie, gdy nie ma ich wcale. Zmienność ta jest zsynchronizowana pomiędzy osobnikami i nazywana jest ‘latami nasiennymi’. Mechanizmy, które wytwarzają ową zmienność oraz synchronizację budzą duże zainteresowanie i są intensywnie badane od dziesiątek lat. Szczególne interesujący wydaje się fakt, że wspomniana synchronizacja odbywa się w ogromnej skali przestrzennej – nawet całego kontynentu. Co więcej, samo zjawisko ma też znaczenie dla naszego codziennego życia, powodując min. wahania w ryzyku zachorowania na boreliozę.

W nowej pracy sprawdziliśmy i potwierdziliśmy hipotezę, wg. której lata nasienne mogą być konsekwencją występujących w niektórych latach ‘katastrofalnych’ wydarzeń pogodowych, jak np. susze lub późno-wiosenne przymrozki. Takie wydarzenia mogłyby ‘zawetować’ produkcje nasion w danym roku. To z kolei może zapobiegać wydatkowaniu energii na nasiona, powodując pasywne nagromadzenie się zasobów. Gdy sprzyjająca pogoda połączy się z odpowiednio dużym magazynem energii powstają spektakularne lata nasienne.

Wykazaliśmy, że te dwa mechanizmy (pogodowe weto oraz ‘odkładanie’ zasobów) wystarczą by wytworzyć badane zjawisko. Od wielu lat badawcze podejrzewali, że wielko-przestrzenna synchronizacja lat nasiennych jest wynikiem zjawisk pogodowych – są one bowiem zsynchronizowane na ogromnych obszarach. Novum naszej pracy polega na tym, że pokazaliśmy jaki jest tego mechanizm.

Więcej tutaj: https://michalbogdziewicz.wordpress.com/