W czasopiśmie Comparative Biochemistry and Physiology, Part C (Q1 w Zoology) niedawno ukazała się publikacja autorstwa Krzysztofa Kowalskiego, Leszka Rychlika (Zakład Zoologii Systematycznej) i współautorów z Instytutu Biologii Eksperymentalnej, Pawła Marciniaka i Grzegorza Rosińskiego (Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt). W artykule autorzy przedstawiają nowe wyniki pokazujące silne właściwości kardio- i miotropowe, a słabe neurotropowe, wybranych białek z parotyd ropuchy. Ponadto autorzy, jako pierwsi, zidentyfikowali szereg białek z kardio-, mio- i neurotropową aktywnością. Wyniki potwierdzają tezę, że toksyny parotydowe (zwłaszcza te o silnej kardiotoksycznej aktywności) mogą być skuteczną obroną ropuch przed niektórymi drapieżnikami.
Pełna wersja artykułu: https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2018.01.004