Artykuł Leszka Rychlika (Zakład Zoologii Systematycznej) i współpracowników (z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach) o nadrzewnym poruszaniu się akrobatki karliczki (Acrobates pygmaeus) ukazał się w Journal of Human Evolution (Q1 w Anthropology). Autorzy wykazali u  A. pygmaeus silne preferencję do cienkich i poziomych gałązek, unikanie dużych i pionowych podpór, oraz dominację chwytów z użyciem przeciwstawnych paluchów stóp. Prezentują oni także zróżnicowany repertuar pozycji akrobatek obejmujący czworonożne poruszanie się, wdrapywanie się, wspinanie i szybowanie. Praca ta wykazuje, że współczesne małe ssaki, jak akrobatka karliczka, są dobrymi modelami badawczymi, pozwalającymi zrozumieć ewolucję przystosowań do nadrzewnej lokomocji u wczesnych, wymarłych naczelnych, zwłaszcza że nie możemy o niej wywnioskować wyłącznie na podstawie ich szczątków kopalnych.

Artykuł jest dostępny tu: https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2018.07.007