W najnowszym numerze Journal of Medical Entomology (Q1 w Entomology) ukazał się artykuł Leszka Rychlika (Zakład Zatoologii Systematycznej) i współpracowników z trzech instytucji z Warszawy i Košic (Słowacja) nt. konkurencji między młodocianymi kleszczami (larwy i nimfy) dwóch gatunków (Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus) o gryzonie będące ich żywicielami. Autorzy pokazują, że dwa gatunki kleszczy znalezione na myszach (Apodemus agrarius i A. flavicollis) były negatywnie skorelowane z tymi na nornikach północnych (Microtus oeconomus). Nornice rude (Myodes glareolus) były znacznie częściej infekowane przez I. ricinus niż przez D. reticulatus, a odwrotny trend obserwowano u norników północnych. Ponadto każdy gatunek kleszcza znajdowano w różnych miejscach na ciele norników. Zaobserwowano też konkurencyjne wyzwolenie w wyborze „mikrosiedlisk” (tj. części ciała żywiciela) u gryzoni zainfekowanych tylko jednym gatunkiem kleszcza. Konkurencja między kleszczami może więc wynikać z ograniczonej powierzchni ciała żywiciela optymalnej do żerowania kleszczy (tj. miejsc bezpiecznych, dobrze ukrwionych i pokrytych cienką skórą).

Artykuł jest dostępny tu: https://doi.org/10.1093/jme/tjy188