Wiele gatunków roślin wykazuje bardzo dużą, międzyroczną zmienność w produkcji nasion. W uproszczeniu, są lata, gdy nasion jest ogromnie dużo i takie, gdy nie ma ich wcale. Zmienność ta jest zsynchronizowana pomiędzy osobnikami i nazywana jest ‘latami nasiennymi’. Mechanizmy, które wytwarzają ową zmienność oraz synchronizację budzą duże zainteresowanie i są intensywnie badane od dziesiątek lat. Szczególne interesujący wydaje się fakt, że wspomniana synchronizacja odbywa się w ogromnej skali przestrzennej – nawet całego kontynentu. Samo zjawisko ma też znaczenie dla naszego codziennego życia, powodując min. wahania w ryzyku zachorowania na boreliozę. Nasze badania, oparte na próbie 219 gatunków roślin z całego świata, wykazały, że lata nasienne są silniejsze (reprodukcja wykazuje większą międzyroczną zmienność) u gatunków rosnących w uboższych siedliskach, oraz, że taka strategia reprodukcyjna wyewoluowała jako odpowiedź na ograniczoną dostępność do zasobów (takich jak azot i fosfor).

Publikacja dostępna tutaj

(fot.: Catherine Preece)