Analiza genomu ektopasożyta ryb, Gyrodactylus bullatarudis wskazuje, że ewolucja przystosowań do pasożytniczego trybu życia następuje w wyniku duplikacji genów, ich różnicowania się i rekombinacji. W pracy Konczala i wsp. opublikowanej w Molecular Ecology autorzy publikują pierwszy referencyjny genom tego gatunku i porównują go z genomami innych płazińców. Wyniki wskazują, że koewolucja tych pasożytów z gospodarzami, którymi są Trynidadzkie gupiki, doprowadziła do duplikacji kilku rodzin genów, w tym białek G i proteaz serynowych. Porównanie genomów z kilku populacji wykazało niedawną ekspansję rekombinanta pomiędzy bardzo zróżnicowanymi genomami. Dowodzi to istotnej roli hybrydyzacji w powstawaniu wysoce infekcyjnych pasożytów.

Konczal, M., Przesmycka, K. J., Mohammed, R. S., Phillips, K. P., Camara, F., Chmielewski, S., Hahn, C., Guigo, R., Cable, L., & Radwan, J. (2020). Molecular Ecology. https://doi.org/10.1111/mec.15421