W prestiżowym Behavioral Ecology właśnie ukazał się (na razie w wersji online) artykuł Leszka Rychlika i współpracowników z Portugalii (University of Lisbon) o różnicach w metabolizmie i behawiorze między zębiełkami myszatymi (Crocidura russula) z populacji miejskiej i wiejskiej. Odłowione dzikie zębiełki przenoszono do laboratorium, gdzie mierzono ich RMR, śmiałość i poziom eksploracji. Autorzy stwierdzili, że zębiełki z miasta były odważniejsze i więcej eksplorowały arenę niż zębiełki wiejskie, ale (wbrew oczekiwaniom) charakteryzowały się niższym tempem metabolizmu. Toteż zbadali, czy tempo metabolizmu i wydajność behawioralna były pozytywnie związane u zębiełków z obu populacji, co jest strategią powszechnie obserwowaną u innych gatunków. Co zaskakujące, odkryli, że zarówno w populacjach zębiełków miejskich, jak i wiejskich, osobniki o wyższym tempie metabolizmu były bardziej nieśmiałe i mniej eksplorujące. Tak więc zębiełki nie „stosowały się” do modelu wydajności w gospodarowaniu energią.

 

Artykuł jest dostępny tu: https://doi.org/10.1093/beheco/araa088