Zakład Zoologii Systematycznej, z pomocą Instytutu Biologii (Wydział Biologii i Chemii, Uniwersytet w Białymstoku), zorganizował konferencję naukową pn. „International Colloquium – Biology of the Soricidae IV”. Konferencja odbyła się na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu w dniach 11-14 września 2016 i była kontynuacją trzech poprzednich, które zorganizowano 2-krotnie w Powdermill (USA, w 1990 i 2002) i raz w Syktyvkar (Rosja, w 2010). W konferencji w Poznaniu udział wzięło blisko 60 osób (wliczając 2 producentów pułapek na ryjówki i członków Komitetu Organizacyjnego) z 16 krajów (głównie z Rosji, USA i Polski, ale także z tak „egzotycznych” okolic jak Indie, Japonia czy Malezja). Tematyka 30 wykładów (zaprezentowanych w siedmiu sesjach tematycznych) i 20 posterów objęła ekologię, behawior i fizjologię ryjówek, ich zmienność genetyczną i morfologiczną, paleobiologię, zoogeografię, a także pasożyty i choroby. Wykłady plenarne wygłosili uznani specjaliści: Jeremy B. Searle (Cornell University, USA), Satoshi Ohdachi (Hokkaido University, Japonia), Dina Dechmann (Max Planck Institute, Niemcy), Nikolay A. Shchipanov (Institute of Ecology and Evolution, Rosja) i Vasyl Tkach (University of North Dakota, USA). Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki był patronem honorowym konferencji. Uzyskaliśmy też wsparcie finansowe ze strony Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej, z Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego „Poznańskie Konsorcjum RNA” i od Dziekana Wydziału Biologii UAM.

Więcej na stronie http://shrews4.home.amu.edu.pl/

Prof. dr hab. Leszek Rychlik, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

The conference participants in front of the Collegium Biologicum AMU in Poznań.