Krzysztof Zawierucha, doktorant z naszego Instytutu zajmuje się różnorodnością mikro bezkręgowców w kriokonitach oraz funkcjonowaniem glacjosystemów. Stan wiedzy na temat różnorodności bezkręgowców oraz ich roli w tych ekstremalnych ekosystemach jest znikomy, a mogą one pełnić ważne funkcje m.in. jako organizmy kontrolujące liczebność bakterii i alg, czy wpływające na topnienie powierzchni lodowców. O tych badaniach  napisano w New scientist https://www.newscientist.com/article/dn27161-icy-pools-are-oases-for-unique-glacier-ecosystems/