Badania wykonane przez Michała Bogdziewicza i Rafała Zwolaka (Zakład Zoologii Systematycznej IBŚ) we współpracy z Elizabeth E. Crone (Tufts University) i Michael A. Steele (Wikes University), opisujące wpływ chronicznej depozycji azotu na reprodukcję drzew zostały zaakceptowane w Journal of Ecology.

Antropogeniczne zmiany środowiska (np. ocieplenie klimatu, zwiększona depozycja azotu organicznego) często powodują zwiększoną produkcję nasion przez rośliny. Czy większa podaż nasion przekłada się na intensywniejszą reprodukcję? Wyniki naszych najnowszych badań pokazują, że taki wniosek, choć intuicyjny, może być błędny. Wykorzystaliśmy długoterminowy (>25 lat) eksperyment w Harvard Forest, USA, który polega na zwiększonej depozycji azotu, aby zmierzyć jego wpływ na produkcję nasion u dębów czerwonych. Zbadaliśmy także oddziaływania dębu z najważniejszymi konsumentami żołędzi (chrząszczami Curculio) oraz roznoszącymi żołędzie gryzoniami. Wreszcie, zmierzyliśmy w jaki sposób wzbogacenie azotem wpływa na kiełkowanie żołędzi. Nasze wyniki wskazują, że depozycja azotu nawet 9-krotnie zwiększa produkcję żołędzi przez dęby. Jednak azot powoduje również, że znacznie większa proporcja żołędzi zostaje zniszczona przez owady, natomiast drastycznie zmniejsza się proporcja żołędzi roznoszonych i chowanych przez gryzonie. Co więcej, żołędzie dębów rosnących na polach wzbogaconych w azot kilkukrotnie rzadziej kiełkowały. Wszystkie te negatywne czynniki zniwelowały pozytywny efekt zwiększonej produkcji żołędzi. Rezultaty te podkreślają, że globalne zmiany wpływają na reprodukcję roślin poprzez wiele mechanizmów, a właściwe oszacowanie końcowego efektu wymaga wzięcia pod uwagę zarówno zysków, jak i strat.

Więcej o badaniach można przeczytać tutaj: michalbogdziewicz.wordpress.com lub tutaj: www.staff.amu.edu.pl/~rzwolak