Wykład otwarty – 16 listopada 2016
Zapraszamy na wykład otwarty, na którym Marek Bąkowski (Zakład Zoologii Systematycznej UAM) wygłosi referat pt. „Ochrona przyrody w Mozambiku w obliczu wojny. Badania bioróżnorodności w Parku Narodowym Gorongosa”
16.11.2016, Collegium Biologicum, Aula, 17.30.

Wykład będzie wzbogacony zdjęciami głównie autorstwa Piotra Naskręckiego (Harvard University).
Po wykładzie zostaną zaprezentowane najbardziej spektakularne owady zebrane podczas badań w Mozambiku.